Συλλογή σημειώσεων και συγγραμμάτων στο κυλικείο

Φέρνουμε όσο συγγράμματα δεν χρειαζόμαστε πια.
Βγάζουμε μια φωτοπία τις σημειώσεις μας και τις αφήνουμε στο κυλικείο.
Εκεί θα μπορεί ο καθένας να τις παίρνει και να τις φωτοτυπεί ελεύθερα.

Σπάμε στην πράξη την διαμεσολάβηση και τις πελατειακές σχέσεις
βοηθώντας ο ένας τον άλλον!

simioseis