Εκδήλωση για την αυτοδιαχείριση

συζήτηση για την αυτοδιαχείριση
«χάπι στην αρρώστεια του συστήματος ή πρακτική για την ανατροπή του;”

Πέμπτη 23/5/13 , στις 15:00 στο χώρο του κυλικείου

θα γίνει εισήγηση από άτομα από την Σ.ΚΥ.Α. (Συνέλευση για την Κυκλοφορία των Αγώνων)

afisaAKA